top of page
  • Yazarın fotoğrafıSevda Gürses

GAYRİMENKUL ALIMI İLE VATANDAŞLIK EDİNİMİ

Türkiye’de güncel düzenleme ile birlikte en az 400.000 USD değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar doğrudan Türk vatandaşı olmaya hak kazanmaktadır. Gayrimenkullerin minimum toplam değerinin 400.000 USD olduğunun teyidi için gayrimenkul değerleme şirketlerine başvurulmalıdır. Diğer yandan başvurulacak gayrimenkul değerleme şirketinin herhangi bir gayrimenkul değerleme şirketi olmaması gerektiğini önemle belirtmek gerekmektedir.


Hangi gayrimenkul değerleme şirketi ile çalışılacağına karar verilirken Sermaye Piyasası Kurulu (‘’SPK’’) tarafından yayınlanan liste esas alınmalıdır. Gayrimenkul yoluyla vatandaşlık kazanımı sağlayacak gayrimenkulün bu listede yer alan gayrimenkul değerleme şirketlerince hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporu ile değerinin belirlenmesi istenmektedir.


Ek olarak, toplam değeri en az 400.000 USD olacak şekilde birden fazla gayrimenkul alınması halinde de gayrimenkul alımı ile vatandaşlık kazanımı söz konusu olabilmektedir fakat bu durumda vatandaşlık başvurusunda bulunurken bütün gayrimenkuller için aynı anda başvuru yapılması gerekmektedir.

​​​​​​

Vatandaşlık ediniminde kullanılacak satış veya satış vaadine konu gayrimenkuller yabancı gerçek kişiler adına tapu sicilinde kayıtlı olmamalıdır. Aynı şekilde gayrimenkul alımı ile vatandaşlık kazanacak olan yabancı kişinin eşi ve çocuklarının adına kayıtlı gayrimenkul ile de vatandaşlık kazanılamayacaktır.


Bununla beraber bir yabancı kişinin Türkiye’de adına kayıtlı bulunan gayrimenkulünü bir Türk vatandaşına devretmesi sonrasında bu gayrimenkulün vatandaşlık kazanımı için alınmasında bir engel bulunmamaktadır. Bu hususa bir istisna getirilmiştir: vatandaşlık kazanacak olan yabancı gerçek kişinin kendisi, eşi veya çocukları tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş olmaması gerektiği yönündedir.

Türkiye’de gayrimenkul tapularının edinimi, sadece tapu müdürlüklerinde yapılacak kayıt yoluyla onaylanmaktadır.


Noterlerin düzenlediği veya gerçek kişilerle yazılı olarak yapılan ga​yrimenkul ön sözleşmeleri, gayrimenkul devrini tek başlarına teşkil etmemektedir. Ön sözleşmeler, sadece mülkiyetin devrine ilişkin bir taahhüt görevi görmekte olup söz konusu taşınmaz bu tür belgeler yoluyla el değiştirmemektedir.


Söz konusu taşınmazın üzerinde satışı engelleyebilecek ipotekler, hacizler ve benzeri türlerde takyidat gibi yükümlülükler bulunabilir ve bunların ilgili tapu müdürlüğünde işlemler başlatılmadan önce kontrol edilmesi gerekmektedir.


Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri için ön koşul olarak oturma iznine sahip olmaları gerekmemektedir. Ayrıca, Türkiye’de taşınmaz satın alan yabancılara 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca yenilenebilir kısa süreli oturma izni verilmektedir.


Türkiye’de gayrimenkul edinmeyi amaçlayan gerçek veya tüzel bir kişi, taşınmazın sahibiyle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmalıdır. Ayrıca, günün yirmi dört saati hizmet sunan Alo 181 Çağrı Merkezini arayarak veya randevu.tkgm.gov.tr adresini ziyaret ederek müdürlük ofislerini şahsen ziyaret etmek zorunda kalmadan randevu alabilirler.


Diğer taraftan yabancı sermayeli Türk şirketler önce gayrimenkulün bulunduğu valilikteki İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne (İPKM) bir başvuruda bulunmalıdır. İPKM’den olumlu bir yanıt alındıktan sonra Tapu Müdürlüğüne başvurulmalıdır.


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page