top of page
  • Yazarın fotoğrafıSevda Gürses

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİ HANGİ PARA BİRİMİYLE BELİRLENEBİLİR?

2018’den beri ülkemizde bazı istisnalar dışında kira sözleşmelerinde bedelin yabancı para birimiyle belirlenmesi yasaklanmıştır.


85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kural olarak, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları Gayrimenkul Kiralama Sözleşmelerinin kira bedellerinin döviz cinsinden veya dövizle endeksli olarak belirlenemeyeceği kararlaştırılmıştır. Bu yasak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018-35/52 numaralı Türk Parası Kıymeti Korunması Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 8/2. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;


“Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.”


Bu tebliğ uyarınca Gayrimenkul Kiralama Sözleşmesi’nin yasak kapsamına girebilmesi için;


Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılmış olması

Taşınmazın Türkiye’de bulunması

Yukarıda belirtilmiş koşulların bir arada bulunması gerekmektedir. Taraflardan birinin Türkiye’de yerleşik olmaması veya taşınmazın Türkiye’de bulunmaması durumunda dövizle sözleşme yasağı uygulama alanı bulamayacaktır. Ancak yasağın istisnaları Tebliğ’in 8/3. maddesinde düzenlenmiş olup, Türkiye’de vatandaşlığı bulunmayan yerleşik kişilerin kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün olacaktır.


1567 Sayılı Kanun madde 3/1 hükmü, özel olarak ilgili Cumhurbaşkanı kararlarına aykırılığın yaptırımını düzenlemektedir. Buna göre, bu hükümde para cezasının dışında doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir yaptırıma yer verilmemiştir. Bu sebeple, bir idari işlem niteliğindeki “Cumhurbaşkanı Kararı’yla” getirilen dövizle sözleşme kurma yasağına aykırı olarak sözleşme kurulmasının yaptırımının, idari para cezasından ibaret olduğu kabul edilir.

4 görüntüleme0 yorum

Yorumlar


bottom of page