top of page
  • Yazarın fotoğrafıSevda Gürses

Muhdesat

"Muhdesat" sözcüğü Gayrimenkul Hukukunda, bir arazi üzerinde bulunan bina, tesis gibi yapılar ile ağaç, bağ gibi dikili bitkileri ifade etmek üzere kullanılır.

Muhdesat sadece sahibine kişisel haklar sağlar ve muhdesat sahibinin ölümüyle (kişisel hak olduğundan) mirasçılarına geçer.


Muhdesat” içinde bulunduğu taşınmazın bütünleyici parçasıdır bu sebeple taşınmazın mülkiyetine dahildir. Öyleyse “muhdesatın aidiyeti” yerine “muhdesatın kim tarafından meydana getirilmiş olduğunun tespiti” denmesi daha doğrudur.


Bu tespit yapıldıktan sonra ilgili kişiyle muhdesatın mülkiyeti değil, muhdesattan kaynaklanan şahsî hak teslim edilir.

Eğer muhdesatın değeri açıkça arazinin değerinden fazla ise muhdesatın üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin kendisine devredilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. (TMK; m. 724)


Paydaş olmayan üçüncü kişiye ait Muhdesat ‘ın varlığı (Evler – Yapılar – Ağaçlar) , ortaklığın giderilmesi davası için önemli değildir. Paydaş olmayan üçüncü kişiye ait Muhdesat ‘ın varlığı söz konusu olduğunda üçüncü kişi davaya dahil edilemeyeceği gibi, satıştan da pay alamaz. Bu durumda paydaş olmayan üçüncü kişiye ait muhdesat, hesaplamaya dahil edilerek parası paydaşlara geçer. Paydaş olmayan üçüncü kişi ise Muhdesat ‘ın ortaklığın giderilmesi davasında satılması nedeniyle paydaşlara sebepsiz zenginleşme davası açabilir.


Muhdesat iddiası, tapuya şerh ettirilemez fakat Tapu kütüğünün “beyanlar” hanesine işlenmesi söz konusu olabilir.

7 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page